خیابان وحید چهارراه خاقانی طبقه فوقانی بانک سرمایه
031-91004030

پروژه و راهکارهای خاص

پروژه و راهکارهای خاص

ارایه راهکارهای خاص به سازمان‌ها و پیاده‌سازی پروژه‌های مورد نیاز ایشان از سرویس های قابل ارائه در شرکت آریاگیت می باشد .برای این منظور، طیف گسترده‌ای از خدمات، از بررسی نیاز مشتری تا ارایه مناسب‌ترین راهکار براساس درخواست مشتری در حوزه انتقال داده‌ها، پیاده‌سازی، نصب و راه‌اندازی و همچنین نگه‌داری و مدیریت تجهیزات به مشتریان در این بخش ارایه می‌شود

مشاوره رایگان